PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 13
Strona głowna  /  Rekrutacja 2020
Rekrutacja 2020

REKRUTACJA !!!

 

Od dnia  9 marca 2020r. rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin, na rok szkolny 2020/2021.

Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową: https://nabor.pcss.pl/szczecin


WAŻNE DATY

  • W dniach 9 marca – 27 marca 2020r – składanie przez Rodziców wniosków do przedszkola wraz z wymaganymi dokumentami;
  • Dnia 21 kwietnia 2020r do godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
  • W dniach 22 – 24 kwietnia 2020r – potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka do przedszkola, w formie pisemnego oświadczenia. Niezłożenie oświadczenia jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.
  • Dnia 27 kwietnia 2020r do godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;
  • 27 kwietnia 2020r do godz. 15.00 – uaktywnienie strony z wynikami rekrutacji; Rodzice, za pomocą indywidualnego numeru PIN lub bezpośrednio w przedszkolu lub w szkole podstawowej, sprawdzają wyniki rekrutacji.

Szczegółowy informator oraz wzory oświadczeń, które należy dołączyć do wniosku dostępne są na stronie: https://nabor.pcss.pl/szczecin/przedszkole/dokumenty

 

 

 

RODO http://images.dlaprzedszkoli.eu/pp1radosne/klauzula-rodo-na-strone-naboru-2020-2021.pdf


Ostatnia aktualizacja: 2020-03-05